STREŠNÉ KONŠTRUKCIE

Tradičné krovy (strešné konštrukcie) slúžia ako nosný prvok šikmých striech. V súčasnosti nachádzajú využitie hlavne pri menších stavbách (garáže, prístrešky, altánky) a rodinných domoch s jednoduchším pôdorysom.

placeholder

Reca 703
925 26 Reca

phone

0940 653 555

email

info@timberman.sk 

VÝHODY KLASICKÝCH KROVOV

priestor v podkroví

Konštrukcia klasického krovu poskytuje možnosť využiť priestor ako obytné podkrovie či úložný priestor.

sklon nad 30°

Na rozdiel od prihradových väzníkov je klasické strešná konštrukcia vhodná aj na strechy so sklonom >30°.

dostatočné rozpätie

Klasická strešná konštrukcia dokáže preklenúť rozpätie, ktoré postačuje na väčšinu menších stavieb.

vysoká pevnosť

Tradičné strešné konštrukcie sú vhodné do oblastí s veľkým úhrnom (snehových) zrážok.

Realizácie

Kontaktujte nás: