IZOLÁCIA PLOCHÝCH STRIECH

Na izoláciu plochých striech využívame výhradne certifikované materiály, ktoré zaručujú funkčnosť systému a predlžujú jeho životnosť.
Realizujeme izolácie striech rodinných domov, bytových domov a komerčných objektov.

placeholder

Reca 703
925 26 Reca

phone

0940 653 555

email

info@timberman.sk 

Realizujeme:

1. Povlakové strešné krytiny

a) PVC-P (mPVC) - s kotvením
 • štandardná skladba plochej strechy rodinných a bytových domov:
  – krov / väzníky
  – OSB doska
  – samolepiaci asfaltový pás
  – tepelná izolácia
  – separačná PP geotextília
  – hydroizolačná strešná fólia
  – kotviaci systém
Timberman_PVC-stresna-izolacia

Odporúčaný sklon strechy je min. 2%.

b) PVC-P (mPVC) - stabilizované kamenivom
 • štandardná skladba plochej strechy rodinných a bytových domov:
  – monolitická konštrukcia
  – afsaltová penetračná emulzia
  – parozábrana
  – tepelná izolácia
  – separačná PP geotextília
  – hydroizolačná strešná fólia
  – separačná PP geotextília
  – triedené prané kamenivo (fr. 16/32 mm)
Timberman_PVC-izolacia-s-kamenivom

Odporúčaný sklon strechy je min. 2%.

c) asfaltové pásy
 • štandardná skladba plochej strechy rodinných a bytových domov:
  – monolitická konštrukcia
  – asfaltová penetračná emulzia
  – parozábrana
  – polyuretánová lepiaca pena
  – tepelná izolácia
  – samolepiaci asfaltový pás
  – hydroizolačný asfaltový pás
Timberman_asfaltova-stresna-izolacia

Odporúčaný sklon strechy je min. 2%.

2. Zelené (vegetačné) strechy

a) PVC-P (mPVC)
 • štandardná skladba vegetačnej strechy s hydroizoláciou z PVC-P fólie:
  – monolitická konštrukcia
  – asfaltová penetračná emulzia
  – parozábrana
  – tepelná izolácia
  – nenasiakavá tepelná izolácia
  – separačná PP geotextília
  – hydroizolačná strešná fólia
  – nopová fólia
  – separačná geotextília
  – substrát pre vegetačné strechy
Timberman_zelena-strecha_izolacia

Vegetačná strecha obmedzuje prehrievanie budovy a okolia v letnom období.

b) asfaltové pásy
 • štandardná skladba vegetačnej strechy s hydroizoláciou z asfaltových pásov:
  – monolitická konštrukcia
  – asfaltová penetračná emulzia
  – parozábrana
  – polyuretánová lepiaca pena
  – tepelná izolácia
  – samolepiaci asfaltový pás
  – hydroizolačný asfaltový pás
  – asfaltový pás zabraňujúci prerastaniu koreňov
  – separačná PP geotextília
  – nopová fólia
  – separačná PP geotextília
  – substrát pre vegetačné strechy
Timberman_zelena-strecha_izolacia-2

Zelená strecha zabezpečuje zadržiavanie dažďovej vody a znižuje požiadavky na kapacitu kanalizácie.

Presnú skladbu strechy/strešnej izolácie a druh použitých materiálov vždy prispôsobujeme klientovi na mieru, na základe projektovej dokumentácie a skutočného stavu.

Kontaktujte nás: