Timberman_nakladna-preprava

IVECO - s rukou

nosnosť:
rozmer ložnej plochy:
hydraulická ruka:

cena prepravy:
minimálne jazdné:
stojné:
práca s hydraulickou rukou:

15 t
6,6 x 2,4 m
12,55 m

1,40 € / km
50 €
15 € / každá začatá polhodina
30 € / h

Timberman_nakladna-preprava_Senec

Renault - valník

nosnosť:
rozmer ložnej plochy:

cena prepravy:

1,2 t
4,2 x 2,2 m

0,90 € / km

Timberman_nakladna-preprava_valnik

Peugeot Boxer - valník

nosnosť:
rozmer ložnej plochy:

cena prepravy:

1,3 t
4,2 x 2,0 m

0,90 € / km

Ceny sú uvedené bez DPH.